Privatlivspolitik​

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

DanmarksOplevelser.dk er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Databeskyttelseserklæringen indeholder følgende:

– Hvilke data gemmer DanmarksOplevelser.dk?
– Hvordan opbevares dine data og hvilke formål anvendes de til?
– Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder og valgmuligheder hertil?

1. Hvilke data bearbejder DanmarksOplevelser.dk?

DanmarksOplevelser.dk tilbyder dig et bredt omfang af forskellige tjenester, som du kan anvende og benytte på forskellige måder. Det gælder alt efter om du kontakter os online, via vores website eller på anden vis. I den forbindelse optræder der en række forskellige data fra forskellige kilder, og mange af de data, som vi hos DanmarksOplevelser.dk bearbejder, er data og oplysninger, som du meddeler os, når du anvender vores tjenester eller kontakter os.

Vi modtager også tekniske enheds- og adgangsdata, hvilke registreres automatisk, når du interagerer med vores tjenester. Hertil oplysninger om, hvilke enheder du anvender til at besøge vores website. Ydermere indsamler vi data igennem vores egne dataanalyser (hertil inden for rammerne af markedsforskningsstudier).

2. Hvordan anvender DanmarksOplevelser.dk dine data?

Hos DanmarksOplevelser.dk bearbejder vi dine data i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, og i den forbindelse overholder vi naturligvis principperne vedrørende databeskyttelse i forbindelse med bearbejdning af personrelaterede data. Dine data bearbejdes udelukkende til det formål. at optimere shopping-oplevelsen, herunder købsforløbet og levering af ydelser, markedsføring (herunder personlig og individualiseret reklame), forretningsprocesser samt sikkerheden for vores tjenester.

2.1. Oplysninger om website

Vi anvender dine data til levering af DanmarksOplevelser.dk’s website. Udover enheds- og adgangsdata, som opstår ved interaktion med vores website, afhænger arten af dataene samt bearbejdningen deraf især af, hvordan du anvender de funktioner og ydelser, vi stiller til rådighed på websitet. Vi anvender udelukkende disse data inden for rammerne af optimeringen af din shopping-oplevelse og opstillede ydelser samt til personlig og individualiseret reklame, jfr. nærmere punkt 2.

2.2. Hvem videregives dine data til?

DanmarksOplevelser.dk giver kun dine data videre, hvilke det er tilladt i medfør af europæisk databeskyttelseslovgivning. Vi har et tæt samarbejde med nogle tjenesteudbydere samt tekniske tjenesteudbydere til drift af vores datacenter. Disse tjenesteudbydere får kun adgang til dine data i det omfang og det tidsrum, det påkræves at tilvejebringe den pågældende ydelse.

3. Hvilke datarettigheder har du?

Du har under hensyntagen til de respektive betingelser følgende databeskyttelsesrettigheder
– Ret til oplysning (artikel 15 i DSGVO)
– Ret til sletning (artikel 17 i DSGVO)
– Ret til berigtigelse (artikel 16 i DSGVO)
– Ret til begrænsning af bearbejdningen (artikel 18 i DSGVO)
– Ret til dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO)
– Ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i DSGVO)
– Ret til tilbagekaldelse af samtykke (artikel 7, stk. 3, i DSGVO)
– Ret til at gøre indsigelse mod bestemte databehandlingsoperationer (artikel 21 i DSGVO)

På grund af udviklingen af vores website samt implementeringen af nye teknologier med det formål at forbedre vores ydelser, således du får en bedre shopping-oplevelse, anbefaler vi, at du fra tid til anden gennemser denne databeskyttelseserklæring, da denne løbende ændres.

Du er er altid velkommen til at kontakte os for nærmere spørgsmål og svar vedrørende databeskyttelse og håndhævelse af dine rettigheder ved at sende os en mail på info@danmarksoplevelser.dk.

3.1. Hvornår sletter vi dine data?

Vi gemmer dine personrelaterede data, så længe det kræves for at opfylde de formål, hvilke er beskrevet i bestående databeskyttelseserklæring. Dette gælder særligt med henblik på opfyldelse af vores aftale-, kontrakt- og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Ønsker du at få slettet dine data, så kontakt os!

3.2. Hvordan beskytter vi dine data?

Hos DanmarksOplevelser.dk er sikkerhed absolut vores første prioritet – og det gælder også i forhold til opbevaring og bearbejdning af dine personrelaterede data. Dette sikrer vi os ved hjælp af kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Derudover sikrer vi vores website og øvrige systemer ved brug af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som beskytter dine personrelaterede data mod uhensigtsmæssig og uautoriseret adgang, tab, ødelæggelse, hacking mv.

Brug af cookies

Du finder vores oplysninger vedrørende vores brug af cookies her.

Truestory Offers - Ophold og oplevelser til særpris